PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
BIELSKO-BIAŁA, 8.05.2021
19. PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim w stylu anglosaskim (U16, U18, U20, S)
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Kgorangl Bieg Anglosaski K Bieg Anglosaski K 1 29 29 0 0
Kgoranglj Bieg Anglosaski K U20 Bieg Anglosaski K U20 1 13 13 0 0
Kgorangljm Bieg Anglosaski K U18 Bieg Anglosaski K U18 1 21 21 0 0
Kgoranglm Bieg Anglosaski K U16 Bieg Anglosaski K U16 1 42 42 0 0
Mgorangl Bieg Anglosaski M Bieg Anglosaski M 1 60 60 0 0
Mgoranglj Bieg Anglosaski M U20 Bieg Anglosaski M U20 1 18 18 0 0
Mgorangljm Bieg Anglosaski M U18 Bieg Anglosaski M U18 1 26 26 0 0
Mgoranglm Bieg Anglosaski M U16 Bieg Anglosaski M U16 1 23 23 0 0
232 232 0 0