PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
PIŁA, 25 - 26.05.2019
WZLA Mistrzostwa Wielkopolski U18 i U20. Mityng okręgowy
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 4 4 0 0 Kwd (2)
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 1 9 9 0 0 K200j (4) K400płj (1) Kwdj (1)
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 16 16 0 0 K100płjm (1) K200jm (6) Kwdjm (2)
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 2 10 10 0 0 K100j (4) K100płj (1) K400j (2) Kwdj (1)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 2 14 14 0 0 K100jm (6) K100płjm (3) K400jm (3)
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 1 6 6 0 0 K200j (2) K400płj (2) K800j (1)
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 9 9 0 0 K200jm (3) K400płjm (1) K800jm (2)
K600 600 metrów kobiet 600m K 2 9 9 0 0
K800j 800 metrów K U20 800m K U20 2 7 7 0 0 K1500j (5) K400j (1)
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 2 10 10 0 0 K1500jm (3) K400jm (2)
K1500j 1500 metrów K U20 1500m K U20 1 6 6 0 0 K3000j (1) K800j (5)
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 1 8 8 0 0 K1500pjm (1) K3000jm (1) K800jm (3)
K3000j 3000 metrów K U20 3000m K U20 2 1 1 0 0 K1500j (1)
K3000jm 3000 metrów K U18 3000m K U18 2 5 5 0 0 K1500jm (1)
K5chjm 5000 m chód K U18 5000 m ch K U18 1 6 6 0 0
K100płj 100 m ppł K U20 100m pł K U20 1 4 4 0 0 K200j (1) Kkulaj (2) Kwj (1)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 7 7 0 0 K100jm (1) K200jm (3) K400płjm (1)
K400płj 400 m ppł K U20 (76.2) 400m pł K U20 2 4 4 0 0 K100j (1) K400j (2)
K400płjm 400 m ppł K U18 (76.2) 400m pł K U18 2 5 5 0 0 K100płjm (1) K400jm (1)
K1500pjm 1500 m przeszkody K U18 1500m prz.K U18 1 1 1 0 0 K1500jm (1)
K4x100j 4x100 metrów K U20 4x100m K U20 1 1 1 0 0 K4x100jm (1) M4x100j (1) M4x100jm (1) M4x400jm (1)
K4x100jm 4x100 metrów K U18 4x100m K U18 1 5 5 0 0 K4x100j (1) K4x400j (2) K4x400jm (3) M4x100j (2) M4x100jm (2) M4x400j (1) M4x400jm (3)
K4x400j 4x400 metrów K U20 4x400m K U20 2 2 2 0 0 K4x100jm (2) K4x400jm (1) M4x100j (1) M4x400j (1) M4x400jm (2)
K4x400jm 4x400 metrów K U18 4x400m K U18 2 3 3 0 0 K4x100jm (3) K4x400j (1) M4x100j (1) M4x100jm (1) M4x400jm (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 2 2 2 0 0 K100 (2)
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 2 5 5 0 0 K100j (1) K200j (1) Ktrójsj (2)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 2 8 8 0 0 K100jm (2) Ktrójsjm (3)
Ktrójsj Trójskok K U20 Trójskok K U20 1 2 2 0 0 Kwdj (2)
Ktrójsjm Trójskok K U18 Trójskok K U18 1 3 3 0 0 Kwdjm (3)
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 1 3 3 0 0 K100płj (2) Kdyskj (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 4 4 0 0 Kdyskjm (3) Kmłotjm (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 1 1 0 0
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 1 1 0 0
Kdyskj Rzut dyskiem K U20 (1kg) Dysk K U20 (1kg) 1 1 1 0 0 Kkulaj (1)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 5 5 0 0 Kkulajm (3) Kojm (1)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 1 1 0 0 Kmłotm (1)
Kmłotj Rzut młotem K U20 (4kg) Młot K U20 (4kg) 2 1 1 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 2 5 5 0 0 Kkulajm (1) Kojm (1)
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 2 1 1 0 0 Kdyskm (1)
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 2 2 2 0 0 Ktj (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 2 4 4 0 0 Kdyskjm (1) Kmłotjm (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 2 2 2 0 0
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 1 1 0 0
Kwj Skok wzwyż K U20 Wzwyż K U20 1 1 1 0 0 K100płj (1)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 3 3 0 0
Ktj Skok o tyczce K U20 Tyczka K U20 1 1 1 0 0 Koj (1)
Ktjm Skok o tyczce K U18 Tyczka K U18 1 1 1 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 8 8 0 0 M200j (2) M200jm (1) Mo (1)
M100j 100 metrów M U20 100m M U20 1 16 16 0 0 M200j (9) M400j (2) Mwdj (1)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 14 14 0 0 M200jm (5) Mwdjm (2)
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 2 13 13 0 0 M100 (2) M100j (9) M400j (2)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 2 11 11 0 0 M100 (1) M100jm (5) M110jm (1) M400jm (4)
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 1 6 6 0 0 M100j (2) M200j (2)
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 11 11 0 0 M200jm (4) M800jm (3)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 2 2 2 0 0
M800j 800 metrów M U20 800m M U20 2 5 5 0 0 M1500j (2)
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 2 11 11 0 0 M1500jm (2) M400jm (3)
M1500j 1500 metrów M U20 1500m M U20 1 4 4 0 0 M800j (2)
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 1 4 4 0 0 M3000jm (2) M800jm (2)
M3000j 3000 metrów M U20 3000m M U20 2 3 3 0 0
M3000jm 3000 metrów M U18 3000m M U18 2 7 7 0 0 M1500jm (2)
M10chjm 10000 m chód M U18 10000 m ch M U18 2 3 3 0 0
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 1 2 2 0 0 WM10j (1)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 5 5 0 0 M200jm (1) M400płjm (1) Mtrójsjm (1) Mwdjm (1)
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 2 1 1 0 0 M110jm (1)
M2000pj 2000 m przeszkody M U20 2000m prz.M U20 1 2 2 0 0
M2000pjm 2000 m przeszkody M U18 2000m prz.M U18 1 4 4 0 0
M4x100j 4x100 metrów M U20 4x100m M U20 1 2 2 0 0 K4x100j (1) K4x100jm (2) K4x400j (1) K4x400jm (1) M4x100jm (1) M4x400jm (2)
M4x100jm 4x100 metrów M U18 4x100m M U18 1 3 3 0 0 K4x100j (1) K4x100jm (2) K4x400jm (1) M4x100j (1) M4x400jm (1)
M4x400j 4x400 metrów M U20 4x400m M U20 2 1 1 0 0 K4x100jm (1) K4x400j (1) M4x400jm (1)
M4x400jm 4x400 metrów M U18 4x400m M U18 2 4 4 0 0 K4x100j (1) K4x100jm (3) K4x400j (2) K4x400jm (1) M4x100j (2) M4x100jm (1) M4x400j (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 2 1 1 0 0
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 2 4 4 0 0 M100j (1) Mtj (1) Mtrójsj (2)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 2 7 7 0 0 M100jm (2) M110jm (1) Mtrójsjm (2)
Mtrójsj Trójskok M U20 Trójskok M U20 1 2 2 0 0 Mwdj (2)
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 1 3 3 0 0 M110jm (1) Mwdjm (2)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 2 1 1 0 0 Mdysk (1)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 2 2 2 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 2 3 3 0 0 Mdyskjm (3)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 2 1 1 0 0 Mkula (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 2 4 4 0 0 Mkulajm (3) Mmłotjm (1)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 5 5 0 0 Mdyskjm (1) Mojm (1)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 1 1 0 0 M100 (1)
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 1 2 2 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 2 2 0 0 Mmłotjm (1)
WM10j Dziesięciobój M U20 10-bój M U20 1 1 1 0 0 M110j (1)
WM10jm Dziesięciobój M U18 10-bój M U18 1 3 3 0 0 Mtjm (1)
Mwj Skok wzwyż M U20 Wzwyż M U20 2 1 1 0 0
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 2 3 3 0 0
Mtj Skok o tyczce M U20 Tyczka M U20 1 1 1 0 0 Mwdj (1)
Mtjm Skok o tyczce M U18 Tyczka M U18 1 2 2 0 0 WM10jm (1)
401 401 0 0