PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KRAKÓW, 25.05.2019
Mistrzostwa wojwództwa małopolskiego U18 i U20
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 8 8 0 0 K200 (7)
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 1 4 4 0 0 K200j (3)
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 4 4 0 0 K100płjm (1) K200jm (3)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 7 7 0 0 K100 (7)
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 1 4 4 0 0 K100j (3) K400pł (1)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 1 5 5 0 0 K100jm (3) K100płjm (1)
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 1 4 4 0 0
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 2 2 0 0
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 11 11 0 0
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 1 5 5 0 0 K3000 (1)
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 3 3 0 0 K1500 (1)
K100płj 100 m ppł K U20 100m pł K U20 1 2 2 0 0 K400pł (1)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 2 2 0 0 K100jm (1) K200jm (1)
K400pł 400 m ppł kobiet (76.2) 400m pł K 1 4 4 0 0 K100płj (1) K200j (1)
K2000pj 2000 m przeszkody K U20 2000m prz.K U20 1 2 2 0 0
K4x100j 4x100 metrów K U20 4x100m K U20 1 3 3 0 0 M4x100j (3) M4x100jm (2)
K4x400jm 4x400 metrów K U18 4x400m K U18 1 1 1 0 0
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 3 3 0 0 Kojm (1) Ktrójsjm (1)
Ktrójsjm Trójskok K U18 Trójskok K U18 1 1 1 0 0 Kwdjm (1)
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 1 2 2 0 0 Kdyskj (2)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 2 2 0 0 Kdyskjm (1)
Kdyskj Rzut dyskiem K U20 (1kg) Dysk K U20 (1kg) 1 3 3 0 0 Kkulaj (2)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 1 1 0 0 Kkulajm (1)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 1 1 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 3 3 0 0 Kwdjm (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 1 1 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 5 5 0 0 M200 (5)
M100j 100 metrów M U20 100m M U20 1 7 7 0 0 M110j (1) M200j (4)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 9 9 0 0 M200jm (4) Mwdjm (1)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 5 5 0 0 M100 (5)
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 1 5 5 0 0 M100j (4)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 1 5 5 0 0 M100jm (4)
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 1 2 2 0 0
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 2 2 0 0
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 9 9 0 0 M1500 (1)
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 3 3 0 0 M800 (1)
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 10 10 0 0 Mojm (1)
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 1 2 2 0 0 M100j (1) M400płj (1)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 1 1 0 0 M400płjm (1)
M400płj 400 m ppł M U20 (91.4) 400m pł M U20 1 3 3 0 0 M110j (1)
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 1 1 0 0 M110jm (1)
M2000p 2000 m przeszkody mężczyzn 2000m prz.M 1 2 2 0 0
M4x100j 4x100 metrów M U20 4x100m M U20 1 2 2 0 0 K4x100j (3) M4x100jm (1)
M4x100jm 4x100 metrów M U18 4x100m M U18 1 2 2 0 0 K4x100j (2) M4x100j (1)
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 1 1 1 0 0
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 2 2 0 0 M100jm (1)
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 1 1 1 0 0
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 2 2 0 0 Moj (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 3 3 0 0 Mdyskjm (2) Mojm (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 1 1 0 0
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 2 2 0 0 Mkulajm (2)
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 1 1 1 0 0 Mkulaj (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 2 2 0 0 M3000 (1) Mkulajm (1)
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 1 1 0 0
179 179 0 0