PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
BIAŁYSTOK, 9-10.11.2019
Badania ZKN
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Ktestp Test podstawowy K Podst. K 1 18 18 0 0
Mtestp Test podstawowy M Podst. M 1 8 8 0 0
26 26 0 0