PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
ŁÓD¬, 16-17.11.2019
Badania ZKN
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Ktestp Test podstawowy K Podst. K 1 35 35 0 0
Mtestp Test podstawowy M Podst. M 1 39 39 0 0
74 74 0 0