PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
BIAŁYSTOK, 03.05.2019
30. Mityng Solidarności z okazji uchwalenia Konsytucji 3-go Maja
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 2 2 0 0
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 2 2 0 0
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 1 1 0 0
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 1 1 0 0
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 2 2 0 0
8 8 0 0