PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
OLECKO, 13.06.2021
Mistrzostwa Woj. Warmińsko-Mazurskiego LDK! 2021. 1. Memoriał Wiesława Czerniakowskiego
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 31 30 1 0 K600dzs (5) Kppals (1) Kwdmstrdm (24)
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 35 20 15 0 K100pk (2) K200 (2) K300m (11) K300płm (3) K600m (2) K80pł (1) Kkulam (3) Kwdm (4) Kwiel (1)
K100ds 100 metrów K U14 100m K U14 1 49 41 8 0 K1000ds (6) K200 (1) K300ds (18) K80pł (1) Kkulads (1) Kwdmstrdm1 (15)
K100pk 100 metrów kobiet PK 100m K PK 1 8 5 3 0 K100m (2) K200 (6)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 12 10 2 0 K100ds (1) K100m (2) K100pk (6) K300ds (1) K400 (3)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 19 13 6 0 K100m (11) K600m (4) K80pł (2) Kwiel (1)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 28 22 6 0 K100ds (18) K200 (1) Kwdmstrdm1 (3)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 4 3 1 0 K200 (3)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 13 9 4 0 K1000pm (1) K100m (2) K300m (4)
K1000ds 1000 metrów K U14 1000m K U14 1 12 10 2 0 K100ds (6) Kwdmstrdm1 (3)
K600dzs 600 metrów K U12 600 m K U12 1 12 11 1 0 K60dz (5) Kppals (1) Kwdmstrdm (4)
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 3 3 0 0 K100ds (1) K100m (1) K300m (2)
K300płm 300 m ppł K U16 300m pł K U16 1 5 2 3 0 K100m (3) Kkulam (1) Kom (1) Kwiel (1)
K1000pm 1000 m przeszkody K U16 1000m prz.K U16 1 3 0 3 0 K600m (1)
K4x200m 4x200 metrów K U16 4x200m K U16 1 13 9 4 0 K4x200 (4) M4x200 (1) M4x200m (7)
K4x200 4x200 metrów kobiet 4x200m K 1 8 6 2 0 K4x200m (4) M4x200 (1) M4x200m (2)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 5 4 1 0 K100m (4) Kwiel (1)
Kwdmstrdm Skok w dal ze strefy K U12 W dal strefa K U12 1 32 32 0 0 K600dzs (4) K60dz (24) Kppals (2)
Kwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy K U14 W dal strefa K U14 1 25 25 0 0 K1000ds (3) K100ds (15) K300ds (3) Kkulads (1) Kwdds (3)
Kwiel Wieloskok K U16 Wieloskok K U16 1 3 3 0 0 K100m (1) K300m (1) K300płm (1) Kwdm (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 8 6 2 0 K100m (3) K300płm (1) Kom (2)
Kkulads Pchnięcie kulą K U14 (2kg) Kula K U14 (2kg) 1 6 5 1 0 K100ds (1) Kwdmstrdm1 (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 6 3 3 0 K300płm (1) Kkulam (2)
Kppals Rzut piłeczką palantową K SP P.palantowa K SP 1 7 7 0 0 K600dzs (1) K60dz (1) Kwdmstrdm (2)
Kwdds Skok wzwyż K U14 Wzwyż K U14 1 3 3 0 0 Kwdmstrdm1 (3)
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 14 14 0 0 M600dz (7) Mppal (1) Mwdmstrdm (5)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 14 12 2 0 M200 (1) M300m (8) M300płm (1) Mwdm (3)
M100ds 100 metrów M U14 100m M U14 1 17 11 6 0 M1000ds (1) M300ds (5) Mkuladz (1) Mwdmstrdm1 (10)
M100pk 100 metrów mężczyzn PK 100m M PK 1 5 5 0 0 M200 (5)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 7 7 0 0 M100m (1) M100pk (5) M400 (1)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 13 11 2 0 M100m (8) M600m (1)
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 9 6 3 0 M100ds (5) Mwdmstrdm1 (4)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 6 4 2 0 M200 (1)
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 9 5 4 0 M1000pm (2) M300m (1)
M600dz 600 metrów M U12 600m M U12 1 11 11 0 0 M60dz (7) Mppal (1)
M1000ds 1000 metrów M U14 1000m M U14 1 3 3 0 0 M100ds (1)
M300płm 300 m ppł M U16 300m pł M U16 1 3 3 0 0 M100m (1) Mwdm (1)
M1000pm 1000 m przeszkody M U16 1000m prz.M U16 1 2 2 0 0 M600m (2)
M4x200m 4x200 metrów M U16 4x200 m M U16 1 4 3 1 0 K4x200 (2) K4x200m (7) M4x200 (1)
M4x200 4x200 metrów mężczyzn 4x200 m M 1 1 1 0 0 K4x200 (1) K4x200m (1) M4x200m (1)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 7 6 1 0 M100m (3) M300płm (1) Mwiel (2)
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 6 6 0 0 M60dz (5) Mppal (1)
Mwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy M U14 W dal strefa M U14 1 14 9 5 0 M100ds (10) M300ds (4)
Mwiel Wieloskok M U16 Wieloskok M U16 1 2 2 0 0 Mwdm (2)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 4 3 1 0 Mom (3)
Mkuladz Pchnięcie kulą M U14 (4kg) Kula M U14 (4kg) 1 1 1 0 0 M100ds (1)
Mppal Rzut piłeczką palantową M P.palantowa M 1 5 5 0 0 M600dz (1) M60dz (1) Mwdmstrdm (1)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 3 2 1 0 Mkulam (3)
510 414 96 0