PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
OPOLE, 30.11-1.12.2019
Badania ZKN
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Ktestp Test podstawowy K Podst. K 1 1 1 0 0
1 1 0 0