PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
GIŻYCKO, 25.05.2019
Wojewódzkie Zawody LDK
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 71 71 0 0 K100m (1) K300dz (3) K300m (1) Kpiladz (12) Kwdmstrdm (50)
K60s1 60 metrów K U14 60 m K U14 1 57 57 0 0 K300ds (11) K600ds (3) Kppalds (6) Kwdds (4) Kwdmstrdm1 (31)
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 37 37 0 0 K1000m (1) K200pł (1) K300m (16) K600m (1) K60dz (1) K80pł (2) Kom (2) Kwdm (6)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 29 29 0 0 K100m (16) K200pł (3) K600m (1) K60dz (1) K80pł (1) Kom (1) Kwdm (4) Kwm (1)
K300dz 300 metrów K U12 300m K U12 1 18 18 0 0 K60dz (3) Kpiladz (2) Kwdmstrdm (10)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 45 45 0 0 K600ds (3) K60s1 (11) Kppalds (6) Kwdds (1) Kwdmstrdm1 (14)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 14 14 0 0 K100m (1) K300m (1) Kom (1) Kwdm (1)
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 6 6 0 0 K100m (1)
K600ds 600 metrów K U14 600m K U14 1 31 31 0 0 K300ds (3) K60s1 (3) Kppalds (2) Kwdmstrdm1 (13)
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 3 3 0 0 K100m (2) K200pł (1) K300m (1) Kwdm (1)
K200pł 200 m pł kobiet U16 200m pł K U16 1 5 5 0 0 K100m (1) K300m (3) K80pł (1)
K8x200Mix_14 8x200 metrów Mix U14 8x200m Mix U14 1 1 1 0 0 K8x200Mix_12 (1)
K8x200Mix 8x200 metrów Mix U16 8x200m Mix U16 1 1 1 0 0
K8x200Mix_12 8x200 metrów Mix U12 8x200m Mix U12 1 1 1 0 0 K8x200Mix_14 (1)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 12 12 0 0 K100m (6) K300m (4) K600m (1) K80pł (1)
Kwdmstrdm Skok w dal ze strefy K U12 W dal strefa K U12 1 63 63 0 0 K300dz (10) K60dz (50) Kpiladz (2)
Kwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy K U14 W dal strefa K U14 1 65 65 0 0 K300ds (14) K600ds (13) K60s1 (31) Kppalds (2) Kwdds (4)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 7 7 0 0 Kom (4)
Kpiladz Piłka lekarska dziewczęta Piłka K dz 1 20 20 0 0 K300dz (2) K60dz (12) Kwdmstrdm (2)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 9 9 0 0 K100m (2) K300m (1) K600m (1) Kkulam (4)
Kppalds Rzut piłeczką palantową K U14 P.palantowa K U14 1 18 18 0 0 K300ds (6) K600ds (2) K60s1 (6) Kwdmstrdm1 (2)
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 1 1 0 0 K300m (1)
Kwdds Skok wzwyż K U14 Wzwyż K U14 1 10 10 0 0 K300ds (1) K60s1 (4) Kwdmstrdm1 (4)
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 60 60 0 0 M100m (1) M300dz (5) M300m (1) Mpiladz (14) Mwdmstrdm (40)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 19 19 0 0 M300m (10) M600m (2) M60dz (1) Mwdm (4) Mwm (1)
M60s1 60 metrów M U14 60m M U14 1 39 39 0 0 M300ds (3) M600ds (1) Mpiladz (1) Mppalds (7) Mwdds (3) Mwdmstrdm1 (22)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 12 12 0 0 M1000m (1) M100m (10) M60dz (1)
M300dz 300 metrów M U12 300m M U12 1 8 8 0 0 M60dz (5) Mwdmstrdm (3)
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 21 21 0 0 M60s1 (3) Mppalds (6) Mwdmstrdm1 (9)
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 7 7 0 0 M1000m (1) M100m (2) M200pł (1)
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 15 15 0 0 M60s1 (1) Mppalds (7) Mwdmstrdm1 (2)
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 6 6 0 0 M300m (1) M600m (1)
M200pł 200 m pł mężczyzn U16 200m pł M U16 1 2 2 0 0 M600m (1) Mwdm (1)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 6 6 0 0 M100m (4) M200pł (1) Mom (1)
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 45 45 0 0 M300dz (3) M60dz (40) Mpiladz (2)
Mwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy M U14 W dal strefa M U14 1 33 33 0 0 M300ds (9) M600ds (2) M60s1 (22) Mwdds (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 2 2 0 0
Mpiladz Piłka lekarska chłopcy Piłka M ch 1 18 18 0 0 M60dz (14) M60s1 (1) Mwdmstrdm (2)
Mppalds Rzut piłeczką palantową M U14 P.palantowa M U14 1 22 22 0 0 M300ds (6) M600ds (7) M60s1 (7)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 2 2 0 0 Mwdm (1)
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 2 2 0 0 M100m (1)
Mwdds Skok wzwyż M U14 Wzwyż M U14 1 4 4 0 0 M60s1 (3) Mwdmstrdm1 (1)
847 847 0 0