PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
BIELSKO-BIAŁA, 04.05.2019
Mityng otwarcia sezonu
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 3 3 0 0
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 1 1 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 1 1 0 0
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 1 1 0 0
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 1 1 0 0
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 3 3 0 0
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 1 1 0 0
11 11 0 0