PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
LDK!, 2021
Zgłoszenia uzupełniające zawodników do grup IV-VIII LDK!
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 172 172 0 0
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 71 71 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 74 74 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 10 10 0 0
K2000m 2000 metrów K U16 2000 m K U16 1 4 4 0 0
K3chm 3000 m chód K U16 3000m ch K U16 1 3 3 0 0
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 15 15 0 0
K300płm 300 m ppł K U16 300m pł K U16 1 5 5 0 0
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 50 50 0 0
Kwiel Wieloskok K U16 Wieloskok K U16 1 4 4 0 0
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 23 23 0 0
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 3 3 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 2 2 0 0
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 8 8 0 0
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 18 18 0 0
Ktm Skok o tyczce K U16 Tyczka K U16 1 6 6 0 0
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 134 134 0 0
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 46 46 0 0
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 45 45 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 21 21 0 0
M2000m 2000 metrów M U16 2000m M U16 1 4 4 0 0
M5chm 5000 m chód M U16 5000m ch M U16 1 1 1 0 0
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 9 9 0 0
M300płm 300 m ppł M U16 300m pł M U16 1 6 6 0 0
M1000pm 1000 m przeszkody M U16 1000m prz.M U16 1 1 1 0 0
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 32 32 0 0
Mwiel Wieloskok M U16 Wieloskok M U16 1 3 3 0 0
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 20 20 0 0
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 7 7 0 0
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 2 2 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 8 8 0 0
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 11 11 0 0
Mtm Skok o tyczce M U16 Tyczka M U16 1 5 5 0 0
823 823 0 0