PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
OLSZTYN, 29.08.2020
Mistrzostw WMZLA LDK 2020
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 1 1 0 0 Kwdmstrdm (1)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 1 1 0 0 Kkulam (1) Kwdm (1)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 1 1 0 0 K600ds (1)
K600ds 600 metrów K U14 600m K U14 1 1 1 0 0 K300ds (1)
K200pł 200 m pł kobiet U16 200m pł K U16 1 1 1 0 0 Kwdm (1)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 2 2 0 0 K200pł (1) K300m (1) Kkulam (1)
Kwdmstrdm Skok w dal ze strefy K U12 W dal strefa K U12 1 1 1 0 0 K60dz (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 1 1 0 0 K300m (1) Kwdm (1)
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 2 2 0 0 Mwdmstrdm (2)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 1 1 0 0 M300m (1)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 2 2 0 0 M100m (1) M600m (1)
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 1 1 0 0 M300m (1)
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 1 1 0 0
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 2 2 0 0 M60dz (2)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 1 1 0 0 Mom (1)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 1 1 0 0 Mkulam (1)
20 20 0 0