PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
CZĘSTOCHOWA, 22.05.2021
Ogólnopolski mityng kwalifikacyjny
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 1 1 0 0 Kwd (1)
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 2 2 0 0
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 1 1 0 0
K400pł 400 m ppł kobiet (76.2) 400m pł K 1 1 1 0 0
K1500p 1500 m przeszkody kobiet 1500m prz.K 1 3 3 0 0
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 1 1 0 0 K100 (1)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 3 3 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 2 2 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 4 4 0 0 M200 (3) Mkulajm (1)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 5 5 0 0 M100 (3) M400 (2)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 3 3 0 0 M200 (2) M5ch_1 (1)
M5000 5000 metrów mężczyzn 5000m M 1 1 1 0 0
M5ch_1 5 km chód mężczyzn 5 km ch M 1 1 1 0 0 M400 (1)
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 2 2 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 1 1 0 0 M100 (1)
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 1 1 0 0
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 2 2 0 0 Mojm (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 1 1 0 0 Mmłotjm (1)
35 35 0 0