PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
OLECKO, 09.05.2021
1. Memoriał Romualda Wojnowskiego
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 6 6 0 0 K200 (6) K300m (1)
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 7 7 0 0 K200 (3) K300m (1) Kwd (2)
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 32 32 0 0 K200 (7) K300m (14) K300płm (1) K600m (1) Kwdm (4) Kwiel (4) Kwm (1)
K100ds 100 metrów K U14 100m K U14 1 40 40 0 0 K300ds (19) K600ds (2) Kwdds (1) Kwdmstrdm1 (17)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 30 30 0 0 K100 (6) K100jm (3) K100m (7) K300m (5) K400jm (4) K400pł (4) Kwd (1)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 32 32 0 0 K100 (1) K100jm (1) K100m (14) K200 (5) K600m (3) Kwd (1) Kwiel (2)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 32 32 0 0 K100ds (19) K600ds (1) Kwdmstrdm1 (7)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 1 1 0 0
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 10 10 0 0 K200 (4) K800jm (1)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 9 9 0 0 K100m (1) K300m (3)
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 1 1 0 0
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 1 5 5 0 0 K400jm (1)
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 2 2 0 0
K600ds 600 metrów K U14 600m K U14 1 13 13 0 0 K100ds (2) K300ds (1)
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 4 4 0 0 K300płm (1) Kwdm (2) Kwiel (1)
K300płm 300 m ppł K U16 300m pł K U16 1 5 5 0 0 K100m (1) K80pł (1)
K400pł 400 m ppł kobiet (76.2) 400m pł K 1 6 6 0 0 K200 (4)
K2000p 2000 m przeszkody kobiet 2000m prz.K 1 2 2 0 0
K4x100 4x100 metrów kobiet 4x100m K 1 2 2 0 0 K4x100dz (1) K4x100m (2)
K4x100m 4x100 metrów K U16 4x100m K U16 1 6 6 0 0 K4x100 (2) K4x100dz (4) M4x100m (1)
K4x100dz 4x100 metrów K U14 4x100m K U14 1 5 5 0 0 K4x100 (1) K4x100m (4)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 8 8 0 0 K100jm (2) K200 (1) K300m (1) Ktrójs (4)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 10 10 0 0 K100m (4) K80pł (2) Kdyskm (1) Kwiel (2)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 4 4 0 0 Kwd (4)
Kwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy K U14 W dal strefa K U14 1 29 29 0 0 K100ds (17) K300ds (7) Kwdds (1)
Kwiel Wieloskok K U16 Wieloskok K U16 1 10 10 0 0 K100m (4) K300m (2) K80pł (1) Kwdm (2)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 1 1 0 0 Kdysk (1)
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 1 1 1 0 0 Kdysk (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 1 1 0 0 Kdyskjm (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 3 3 0 0 Kdyskm (1) Kom (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 4 4 0 0 Kkula (1) Kkulaj (1)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 3 3 0 0 Kkulajm (1) Kojm (1)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 5 5 0 0 Kkulam (1) Kwdm (1)
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 1 1 1 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 2 2 0 0 Kdyskjm (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 1 1 0 0 Kkulam (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 1 1 0 0
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 2 2 0 0 K100m (1)
Kwdds Skok wzwyż K U14 Wzwyż K U14 1 2 2 0 0 K100ds (1) Kwdmstrdm1 (1)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 8 8 0 0 M200 (7)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 6 6 0 0 M200 (5) Mwd (1)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 21 21 0 0 M200 (1) M300m (14) M600m (1) Mwdm (2) Mwiel (2)
M100ds 100 metrów M U14 100m M U14 1 10 10 0 0 M300ds (2) Mwdmstrdm1 (8)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 16 16 0 0 M100 (7) M100jm (5) M100m (1) M300m (1) M400 (1)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 21 21 0 0 M100m (14) M200 (1) M600m (1) Mwdm (1)
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 7 7 0 0 M100ds (2) Mwdmstrdm1 (2)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 5 5 0 0 M200 (1)
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 9 9 0 0 M100m (1) M300m (1) M800 (1) Mwdm (1)
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 3 3 0 0
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 8 8 0 0 M600m (1)
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 1 2 2 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 3 3 0 0 M1000pm (1)
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 2 2 0 0
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 6 6 0 0
M1000ds 1000 metrów M U14 1000m M U14 1 2 2 0 0
M400pł 400 m ppł mężczyzn (91.4) 400m pł M 1 1 1 0 0
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 4 4 0 0
M1000pm 1000 m przeszkody M U16 1000m prz.M U16 1 1 1 0 0 M1000m (1)
M2000p 2000 m przeszkody mężczyzn 2000m prz.M 1 3 3 0 0
M4x100dz 4x100 metrów M U14 4x100m M U14 1 1 1 0 0
M4x100m 4x100 metrów M U16 4x100m M U16 1 1 1 0 0 K4x100m (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 3 3 0 0 M100jm (1)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 7 7 0 0 M100m (2) M300m (1) M600m (1) Mkulam (1) Mwiel (1)
Mwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy M U14 W dal strefa M U14 1 11 11 0 0 M100ds (8) M300ds (2)
Mwiel Wieloskok M U16 Wieloskok M U16 1 4 4 0 0 M100m (2) Mdyskm (1) Mwdm (1)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 2 2 0 0 Mdysk (2)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 1 1 0 0 Mdyskj (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 3 3 0 0 Mdyskjm (3)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 6 6 0 0 Mdyskm (4) Mwdm (1)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1 2 2 0 0 Mkula (2)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 1 1 0 0 Mkulaj (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 4 4 0 0 Mkulajm (3) Mojm (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 5 5 0 0 Mkulam (4) Mwiel (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 1 1 0 0 Mdyskjm (1)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 1 1 0 0
Mwdds Skok wzwyż M U14 Wzwyż M U14 1 1 1 0 0
530 530 0 0