PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SŁUBICE, 09.05.2021
Mityng kwalifikacyjny do imprez mistrzowskich
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 1 2 2 0 0 K100płj (1) K300j (1)
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 8 8 0 0 K100płjm (1) K300jm (4) Ktrójsjm (1) Kwjm (1)
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 27 27 0 0 K300m (12) K80pł (2) Kkulam (2) Kwdm (7)
K300jm 300 metrów K U18 300m K U18 1 7 7 0 0 K100jm (4)
K300j 300 metrów K U20 300m K U20 1 3 3 0 0 K100j (1) K100płj (1) Kwj (1)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 15 15 0 0 K100m (12) K80pł (2)
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 1 1 1 0 0
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 1 1 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 6 6 0 0
K1000jm 1000 metrów K U18 1000m K U18 1 1 1 0 0
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 11 11 0 0 K100m (2) K300m (2) Kkulam (5) Kwdm (4) Kwm (2)
K100płj 100 m ppł K U20 100m pł K U20 1 3 3 0 0 K100j (1) K300j (1) K400płj (1) Kwj (1)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 2 2 0 0 K100jm (1) Kwjm (1)
K400płj 400 m ppł K U20 (76.2) 400m pł K U20 1 2 2 0 0 K100płj (1)
K400płjm 400 m ppł K U18 (76.2) 400m pł K U18 1 1 1 0 0
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 13 13 0 0 K100m (7) K80pł (4) Kkulam (4)
Ktrójsj Trójskok K U20 Trójskok K U20 1 1 1 0 0
Ktrójsjm Trójskok K U18 Trójskok K U18 1 2 2 0 0 K100jm (1) Kwjm (1)
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 1 2 2 0 0 Kdyskj (1) Kmłotj (1) Koj (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 2 2 0 0 Kdyskjm (2)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 7 7 0 0 K100m (2) K80pł (5) Kmłotm (1) Kwdm (4)
Kdyskj Rzut dyskiem K U20 (1kg) Dysk K U20 (1kg) 1 3 3 0 0 Kkulaj (1) Kmłotj (1) Koj (1)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 7 7 0 0 Kkulajm (2) Kmłotjm (3) Kojm (1)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 3 3 0 0 Kmłotm (1) Kom (2)
Kmłotj Rzut młotem K U20 (4kg) Młot K U20 (4kg) 1 1 1 0 0 Kdyskj (1) Kkulaj (1)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 3 3 0 0 Kdyskjm (3)
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 1 2 2 0 0 Kdyskm (1) Kkulam (1)
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 1 4 4 0 0 Kdyskj (1) Kkulaj (1) Kwj (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 1 1 0 0 Kdyskjm (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 3 3 0 0 Kdyskm (2)
Kwj Skok wzwyż K U20 Wzwyż K U20 1 2 2 0 0 K100płj (1) K300j (1) Koj (1)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 3 3 0 0 K100jm (1) K100płjm (1) Ktrójsjm (1)
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 3 3 0 0 K80pł (2)
Ktm Skok o tyczce K U16 Tyczka K U16 1 1 1 0 0
M100j 100 metrów M U20 100m M U20 1 1 1 0 0 M300j (1)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 8 8 0 0 M300jm (5) M600jm (1) Mwdjm (1)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 14 14 0 0 M300m (11) Mwdm (3) Mwm (1)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 5 5 0 0
M300jm 300 metrów M U18 300m M U18 1 9 9 0 0 M100jm (5) M110jm (2) M600jm (1) Mwdjm (1)
M300j 300 metrów M U20 300m M U20 1 1 1 0 0 M100j (1)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 16 16 0 0 M100m (11) Mwdm (1)
M600jm 600 metrów M U18 600m M U18 1 1 1 0 0 M100jm (1) M300jm (1)
M1000j 1000 metrów M U20 1000m M U20 1 4 4 0 0
M1000jm 1000 metrów M U18 1000m M U18 1 1 1 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 5 5 0 0
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 2 2 0 0 M300jm (2) Mwdjm (1)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 2 2 0 0 M100jm (1) M110jm (1) M300jm (1)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 4 4 0 0 M100m (3) M300m (1) Mwm (1)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 1 1 0 0 Mdyskj (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 4 4 0 0 Mdyskjm (4)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 5 5 0 0 Mdyskm (5)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 1 1 0 0 Mkulaj (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 5 5 0 0 Mkulajm (4) Mojm (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 7 7 0 0 Mkulam (5) Mmłotm (1) Mom (1) Mwm (1)
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 1 1 0 0
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 1 1 0 0
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 2 2 0 0 Mdyskm (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 2 2 0 0 Mdyskjm (1) Mwjm (1)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 1 1 0 0 Mdyskm (1) Mwm (1)
Mwj Skok wzwyż M U20 Wzwyż M U20 1 1 1 0 0
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 2 2 0 0 Mojm (1)
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 2 2 0 0 M100m (1) Mdyskm (1) Mom (1) Mwdm (1)
Mtj Skok o tyczce M U20 Tyczka M U20 1 1 1 0 0
Mtjm Skok o tyczce M U18 Tyczka M U18 1 2 2 0 0
Mtm Skok o tyczce M U16 Tyczka M U16 1 1 1 0 0
265 265 0 0