PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SŁUPSK, 25.05.2019
Mistrzostwa Okręgu U18 i U20 2019 Regionalna Runda Eliminacyjna Drużynowych Mistrzostw Polski U20
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 1 1 0 0 K200 (1)
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 1 5 5 0 0 K200j (4)
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 13 13 0 0 K100płjm (2) K200jm (5) Kwdjm (1)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 3 3 0 0 K100 (1) K100pł (2) Ko (1)
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 2 4 4 0 0 K100j (4)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 1 8 8 0 0 K100jm (5)
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 1 2 2 0 0
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 4 4 0 0
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 13 13 0 0
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 1 8 8 0 0 K3000 (1)
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 1 1 0 0 K1500 (1)
K10ch 10000 m chód kobiet 10 km ch K 1 1 1 0 0
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 4 4 0 0 K200 (2) Ko (1) Kw (1) Kwd (1)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 6 6 0 0 K100jm (2) Kojm (1) Ktrójsjm (1) Kwdjm (2) Kwjm (2)
K400pł 400 m ppł kobiet (76.2) 400m pł K 1 6 6 0 0 Kwdj (1)
K2000p 2000 m przeszkody kobiet 2000m prz.K 1 4 4 0 0
K4x100j 4x100 metrów K U20 4x100m K U20 1 1 1 0 0 K4x100jm (1) M4x400jm (1)
K4x100jm 4x100 metrów K U18 4x100m K U18 1 4 4 0 0 K4x100j (1) M4x100jm (1) M4x400jm (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 1 1 0 0 K100pł (1)
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 1 3 3 0 0 K400pł (1) Kwj (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 8 8 0 0 K100jm (1) K100płjm (2) Kojm (1) Ktrójsjm (3) Kwjm (2)
Ktrójsj Trójskok K U20 Trójskok K U20 2 1 1 0 0
Ktrójsjm Trójskok K U18 Trójskok K U18 1 3 3 0 0 K100płjm (1) Kwdjm (3)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 1 1 0 0 Ko (1)
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 1 3 3 0 0 Kmłotj (1) Koj (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 9 9 0 0 Kdyskjm (4) Kmłotjm (1) Kojm (4)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 5 5 0 0 Kkulajm (4)
Kmłotj Rzut młotem K U20 (4kg) Młot K U20 (4kg) 1 1 1 0 0 Kkulaj (1)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 1 1 0 0 Kkulajm (1)
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 1 1 1 0 0
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 1 2 2 0 0 K100pł (1) K200 (1) Kkula (1)
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 1 3 3 0 0 Kkulaj (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 6 6 0 0 K100płjm (1) Kkulajm (4) Kwdjm (1) Kwjm (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 1 1 0 0 K100pł (1)
Kwj Skok wzwyż K U20 Wzwyż K U20 1 3 3 0 0 Kwdj (1)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 5 5 0 0 K100płjm (2) Kojm (1) Kwdjm (2)
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 3 3 0 0
Ktj Skok o tyczce K U20 Tyczka K U20 1 4 4 0 0
Ktjm Skok o tyczce K U18 Tyczka K U18 1 3 3 0 0
Ktm Skok o tyczce K U16 Tyczka K U16 1 7 7 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 3 3 0 0 M200 (3)
M100j 100 metrów M U20 100m M U20 1 7 7 0 0 M110j (1) M200j (3) Mwdj (1) Mwj (1)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 18 18 0 0 M200jm (11) Mwdjm (1)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 3 3 0 0 M100 (3)
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 2 11 11 0 0 M100j (3) M110j (5)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 1 14 14 0 0 M100jm (11) M110jm (2) Mwdjm (2)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 1 1 0 0
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 1 5 5 0 0 M800 (1)
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 5 5 0 0 M800 (1)
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 16 16 0 0 M400j (1) M400jm (1)
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 7 7 0 0
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 4 4 0 0
M10ch 10000 m chód mężczyzn 10000m ch M 1 5 5 0 0
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 3 6 6 0 0 M100j (1) M200j (5) Mwdj (1)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 7 7 0 0 M200jm (2) M400płjm (3) Mdyskjm (1) Mwdjm (1) Mwjm (1)
M400płj 400 m ppł M U20 (91.4) 400m pł M U20 1 1 1 0 0
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 7 7 0 0 M110jm (3) Mwdjm (1)
M2000p 2000 m przeszkody mężczyzn 2000m prz.M 1 5 5 0 0
M4x100jm 4x100 metrów M U18 4x100m M U18 1 3 3 0 0 K4x100jm (1)
M4x400jm 4x400 metrów M U18 4x400m M U18 1 1 1 0 0 K4x100j (1) K4x100jm (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 1 1 0 0
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 1 4 4 0 0 M100j (1) M110j (1) Mtrójsj (1)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 7 7 0 0 M100jm (1) M110jm (1) M200jm (2) M400płjm (1) Mdyskjm (1) Mtrójsjm (1)
Mtrójsj Trójskok M U20 Trójskok M U20 2 3 3 0 0 Mwdj (1) Mwj (1)
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 1 1 1 0 0 Mwdjm (1)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 3 3 0 0 Mdyskj (2)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 4 4 0 0 Mdyskjm (3) Mojm (2)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 2 5 5 0 0 Mkulaj (2) Mmłotj (2)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 7 7 0 0 M110jm (1) Mkulajm (3) Mmłotjm (1) Mojm (3) Mwdjm (1)
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 2 2 2 0 0 Mdyskj (2)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 1 1 0 0 Mdyskjm (1)
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 6 6 0 0
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 4 4 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 6 6 0 0 Mdyskjm (3) Mkulajm (2)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 1 1 0 0
Mwj Skok wzwyż M U20 Wzwyż M U20 2 2 2 0 0 M100j (1) Mtrójsj (1)
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 5 5 0 0 M110jm (1)
Mtj Skok o tyczce M U20 Tyczka M U20 2 4 4 0 0
Mtjm Skok o tyczce M U18 Tyczka M U18 1 6 6 0 0
Mtm Skok o tyczce M U16 Tyczka M U16 1 3 3 0 0
366 366 0 0