PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SŁUBICE, 02.10.2020
Mistrzostwa Euroregionu Pro Europa Viadrina 2020
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 1 1 0 0
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 6 6 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 1 1 0 0
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 1 1 1 0 0
K600ds 600 metrów K U14 600m K U14 1 8 8 0 0
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 1 1 0 0
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 3 3 0 0
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 4 4 0 0
25 25 0 0