PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KRAKÓW, 18.05.2019
1. Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Wielobojach
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 33 33 0 0 K300m (19) K80pł (2) Kwdm (9) Kwm (2)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 34 34 0 0 K1000m (15) K100m (19)
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 18 18 0 0 K300m (15)
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 13 13 0 0 K100m (2) K200pł (11)
K200pł 200 m pł kobiet U16 200m pł K U16 1 12 12 0 0 K80pł (11)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 9 9 0 0 K100m (9)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 10 10 0 0 Kdyskm (3) Kom (7)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 3 3 0 0 Kkulam (3)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 7 7 0 0 Kkulam (7)
WK5m Pięciobój K U16 5-bój K U16 1 4 4 0 0
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 2 2 0 0 K100m (2)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 23 23 0 0 M200pł (1) M300m (11) Mwdm (6) Mwm (5)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 18 18 0 0 M1000m (7) M100m (11)
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 8 8 0 0 M300m (7)
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 6 6 0 0 M200pł (6)
M200pł 200 m pł mężczyzn U16 200m pł M U16 1 7 7 0 0 M100m (1) M110m (6)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 6 6 0 0 M100m (6)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 9 9 0 0 Mdyskm (1) Mom (8)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 1 1 0 0 Mkulam (1)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 8 8 0 0 Mkulam (8)
WM5m Pięciobój M U16 5-bój M U16 1 2 2 0 0
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 5 5 0 0 M100m (5)
238 238 0 0