PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
PŁOŃSK, 26.05.2019
Grand Prix BANK BS Płońsk w skokach
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 7 7 0 0 Ktrójs (6)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 7 7 0 0 Kwd (6)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 1 1 0 0
15 15 0 0