PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KONOPISKA, 16.06.2021
II Dziecięcy Memoriał Ireny Szewińskiej
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 32 32 0 0
K60s1 60 metrów K U14 60 m K U14 1 3 3 0 0
K100ds 100 metrów K U14 100m K U14 1 29 29 0 0
K300dz 300 metrów K U12 300m K U12 1 21 21 0 0
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 35 35 0 0
K600dz 600 metrów dziewczęta 600m K dz 1 8 8 0 0
K600s 600 metrów K SP 600m K SP 1 11 11 0 0
Kwds1 Skok w dal K U14 W dal K U14 1 16 16 0 0
Kwdmstrdm Skok w dal ze strefy K U12 W dal strefa K U12 1 8 8 0 0
Kkulads Pchnięcie kulą K U14 (2kg) Kula K U14 (2kg) 1 12 12 0 0
Kppaldm Rzut piłeczką palantową (80) K U12 P.palantowa (80) K U12 1 5 5 0 0
M60 60 metrów mężczyzn 60m M 1 4 4 0 0
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 21 21 0 0
M100ds 100 metrów M U14 100m M U14 1 17 17 0 0
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 19 19 0 0
M300dz 300 metrów M U12 300m M U12 1 13 13 0 0
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 14 14 0 0
M600dz 600 metrów M U12 600m M U12 1 4 4 0 0
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 14 14 0 0
Mwds1 Skok w dal M U14 W dal M U14 1 8 8 0 0
Mkulads Pchnięcie kulą M U14 (4kg) Kula M U14 (4kg) 1 8 8 0 0
Mppaldm Rzut piłeczką palantową (80) M U12 P.palantowa (80) M U12 1 11 11 0 0
313 313 0 0