PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
Sezon 2021
Zgłoszenia do kadry wojewódzkiej U16 - WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 6 6 0 0
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 16 16 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 4 4 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 1 1 0 0
K300płm 300 m ppł K U16 300m pł K U16 1 4 4 0 0
K1000pm 1000 m przeszkody K U16 1000m prz.K U16 1 1 1 0 0
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 2 2 0 0
Kwiel Wieloskok K U16 Wieloskok K U16 1 1 1 0 0
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 3 3 0 0
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 1 1 0 0
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 5 5 0 0
WK5m Pięciobój K U16 5-bój K U16 1 1 1 0 0
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 5 5 0 0
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 6 6 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 4 4 0 0
M2000m 2000 metrów M U16 2000m M U16 1 1 1 0 0
M300płm 300 m ppł M U16 300m pł M U16 1 3 3 0 0
Mwiel Wieloskok M U16 Wieloskok M U16 1 2 2 0 0
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 1 1 0 0
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 1 1 0 0
68 68 0 0