PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
WĘGLINIEC, 19.06.2021
Mistrzostwa Dolnego Śląska LDK 2021 - DOLNOŚLĄSKIE
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 12 12 0 0
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 2 2 0 0
K100ds 100 metrów K U14 100m K U14 1 12 12 0 0
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 5 5 0 0
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 16 16 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 4 4 0 0
K1000ds 1000 metrów K U14 1000m K U14 1 11 11 0 0
K600dzs 600 metrów K U12 600 m K U12 1 14 14 0 0
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 2 2 0 0
K80płds 80 m pł K U14 80m pł K U14 1 6 6 0 0
K300płm 300 m ppł K U16 300m pł K U16 1 3 3 0 0
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 1 1 0 0
Kwds1 Skok w dal K U14 W dal K U14 1 8 8 0 0
Kwdmstrdm Skok w dal ze strefy K U12 W dal strefa K U12 1 6 6 0 0
Kwiel Wieloskok K U16 Wieloskok K U16 1 2 2 0 0
Kkulads Pchnięcie kulą K U14 (2kg) Kula K U14 (2kg) 1 12 12 0 0
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 3 3 0 0
Kppals Rzut piłeczką palantową K SP P.palantowa K SP 1 7 7 0 0
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 3 3 0 0
Kwdds Skok wzwyż K U14 Wzwyż K U14 1 6 6 0 0
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 7 7 0 0
M100ds 100 metrów M U14 100m M U14 1 6 6 0 0
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 6 6 0 0
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 1 1 0 0
M600dz 600 metrów M U12 600m M U12 1 6 6 0 0
M1000ds 1000 metrów M U14 1000m M U14 1 5 5 0 0
M100płchs 100 m pł M U14 100m pł M U14 1 1 1 0 0
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 3 3 0 0
M300płm 300 m ppł M U16 300m pł M U16 1 2 2 0 0
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 2 2 0 0
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 4 4 0 0
Mwds1 Skok w dal M U14 W dal M U14 1 5 5 0 0
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 2 2 0 0
Mkuladz Pchnięcie kulą M U14 (4kg) Kula M U14 (4kg) 1 4 4 0 0
Mppals Rzut piłeczką palantową M SP P.palantowa M SP 1 5 5 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 3 3 0 0
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 1 1 0 0
Mwdds Skok wzwyż M U14 Wzwyż M U14 1 4 4 0 0
202 202 0 0