PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
Białe Błota , 25.05.2019
VI MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KUJ-POM DZIECI U14 ,U12 ,U10, U 16-WIELOBOJE
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K40s 40 metrów K SP 40m K SP 1 7 7 0 0 Kppal (3) Kwdmstrdm (3)
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 11 11 0 0 K300dz (1) Kppaldm (5) Kwdmstrdm (2) Kwdz (1)
K60dzm 60 metrów K U11 60 m K U11 1 10 10 0 0
K60s1 60 metrów K U14 60 m K U14 1 24 24 0 0 K300ds (1) Kkulads (3) Komg (2) Kwdmstrdm1 (10)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 1 1 0 0
K300dz 300 metrów K U12 300m K U12 1 14 14 0 0 K60dz (1) Kppaldm (1) Kwdmstrdm (8) Kwdz (1)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 21 21 0 0 K60s1 (1) Kkulads (1) Kwdds (2) Kwdmstrdm1 (9)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 8 8 0 0 Kppal (3) Kwdmstrdm (3)
K600dz 600 metrów dziewczęta 600m K dz 1 8 8 0 0 Kppaldm (2) Kwdmstrdm (2)
K600s 600 metrów K SP 600m K SP 1 21 21 0 0 Kkulads (1) Komg (2) Kwdds (1) Kwdmstrdm1 (2)
K60płdm 60 m pł K U12 (68.6/7.0) 60 m pł K U12 1 3 3 0 0 Kkulads (1) Kwdds (1) Kwdmstrdm1 (1)
Kwdmstrdm Skok w dal ze strefy K U12 W dal strefa K U12 1 19 19 0 0 K300dz (8) K400 (3) K40s (3) K600dz (2) K60dz (2)
Kwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy K U14 W dal strefa K U14 1 25 25 0 0 K300ds (9) K600s (2) K60płdm (1) K60s1 (10)
Kkulads Pchnięcie kulą K U14 (2kg) Kula K U14 (2kg) 1 10 10 0 0 K300ds (1) K600s (1) K60płdm (1) K60s1 (3) Kppalds (1)
Komg Rzut oszczepem K (500) GIM Oszczep K (500) GIM 1 5 5 0 0 K600s (2) K60s1 (2)
Kppaldm Rzut piłeczką palantową (80) K U12 P.palantowa (80) K U12 1 10 10 0 0 K300dz (1) K600dz (2) K60dz (5)
Kppal Rzut piłeczką palantową K P.palantowa K 1 7 7 0 0 K400 (3) K40s (3)
Kppalds Rzut piłeczką palantową K U14 P.palantowa K U14 1 2 2 0 0 Kkulads (1)
WK5m Pięciobój K U16 5-bój K U16 1 5 5 0 0
Kwdds Skok wzwyż K U14 Wzwyż K U14 1 6 6 0 0 K300ds (2) K600s (1) K60płdm (1)
Kwdz Skok wzwyż K U12 Wzwyż K U12 1 2 2 0 0 K300dz (1) K60dz (1)
M40s 40 metrów M SP 40m M SP 1 6 6 0 0 Mppals (3) Mwdmstrdm (2)
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 12 12 0 0 Mppaldm (3) Mppals (1)
M60dzm 60 metrów M U11 60 m M U11 1 10 10 0 0 Mppaldm (1) Mwdmstrdm (5)
M60s 60 metrów M SP 60m M SP 1 7 7 0 0 Mwdmstrdm1 (5)
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 14 14 0 0 Mkulams (2) Mppalds (1) Mwdds (1) Mwdmstrdm1 (1)
M300dz 300 metrów M U12 300m M U12 1 14 14 0 0 Mppaldm (1) Mppals (1) Mwdmstrdm (5)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 4 4 0 0 Mwdmstrdm (4)
M600dz 600 metrów M U12 600m M U12 1 1 1 0 0
M1000dz 1000 metrów chłopców 1000m M ch 1 18 18 0 0 Mppals (1) Mwdds (1)
M60płs 60 m pł M U14 (83.8/8.50) 60 m pł M U14 1 6 6 0 0 Modz (2) Mwdds (2) Mwdmstrdm1 (2)
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 17 17 0 0 M300dz (5) M400 (4) M40s (2) M60dzm (5)
Mwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy M U14 W dal strefa M U14 1 9 9 0 0 M300ds (1) M60płs (2) M60s (5)
Mkulams Pchnięcie kulą M (3kg) SP Kula M (3kg) SP 1 7 7 0 0 M300ds (2) Modz (2)
Mppals Rzut piłeczką palantową M SP P.palantowa M SP 1 8 8 0 0 M1000dz (1) M300dz (1) M40s (3) M60dz (1)
Mppalds Rzut piłeczką palantową M U14 P.palantowa M U14 1 2 2 0 0 M300ds (1)
Mppaldm Rzut piłeczką palantową (80) M U12 P.palantowa (80) M U12 1 10 10 0 0 M300dz (1) M60dz (3) M60dzm (1)
Modz Rzut oszczepem M U14 (500) Oszczep M U14 (500) 1 7 7 0 0 M60płs (2) Mkulams (2)
WM5m Pięciobój M U16 5-bój M U16 1 4 4 0 0
Mwdds Skok wzwyż M U14 Wzwyż M U14 1 4 4 0 0 M1000dz (1) M300ds (1) M60płs (2)
379 379 0 0