... Zgłoszenia i licencje PZLA - DOMTEL-SPORT
PZLA INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA PZLA
KLASA
MISTRZOWSKA
MIĘDZYNARODOWA
KLASA
PIERWSZA
LEKKOATLETYKA
DLA KAŻDEGO
PRZEŁAJE ZAPLECZE
KADRY
NARODOWEJ
KADRA
WOJEWÓDZKA
U16
INNE WSZYSTKIE NOWY
PANEL
>> LOGOWANIE <<
>> LOGOWANIE Z UŻYCIEM TOKENA W CELU POTWIERDZENIA STARTU <<
Zgłoszenie zawodników do LDK! grup IV-VIII
LDK! 2021


Zgłoszenia do 15.02.2021 godz. 20:00ZGŁOSZENIA DLA ROCZNIKÓW 2006-2007-2008-2009-2010-2011
Zgłoszenia zawodników tylko uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VIIIListy wg konkurencji  
Listy wg klubów
Ilości w konkurencjach
Raport klubów

NIEAKTYWNE
( 9258 ) zaw. 9258
LOGOWANIE
Zgłoszenie zawodników LDK! do szkolenia w ośrodkach (OSU)
Sezon 2021 - - nabór uzupełniający


Zgłoszenia do 18.02.2021 godz. 12:00

ZGŁOSZENIA DLA ROCZNIKÓW: 2007-2006-2005-2004-2003-2002
OSU – Ośrodki Szkolenia Ukierunkowanego

INFORMACJA

RANKING
Listy wg konkurencji  
Listy wg klubów
Ilości w konkurencjach
Raport klubów

NIEAKTYWNE
( 2521 ) zaw. 2521
LOGOWANIE